Dane Pracownika   dr inż. Adam Czubak
  E-mail:
  Telefon: +48/77 452 7216 w. 7216
  Pokój: 216MAT
  Jednostka: Instytut Informatyki

  • Publikacje
  • Konsultacje: aktualne godziny konsultacji znajdują się w systemie USOS
  • Zainteresowania: computer networks, cybersecurity, sailing, fast cars and hard curves, a sci-fi book in the evening

Za aktualność danych na stronie odpowiedzialne są osoby zainteresowane. Dane pobierane są z bazy danych "CS" systemu Internetowej Obsługi Sprawozdawczości działającego na potrzeby Instytutu Matematyki i Informatyki UO. Pytania dotyczące formatu lub sposobu uaktualnienia danych prosimy kierować na adres webmasterimii@uni.opole.pl.