Dane Pracownika   inż. Marek Barycki
  E-mail:
  Telefon: (77) 452 7229 w. 7229
  Pokój: 107, budynek Informatyka
  Jednostka: Pracownia Systemów Komputerowych


Za aktualność danych na stronie odpowiedzialne są osoby zainteresowane. Dane pobierane są z bazy danych "CS" systemu Internetowej Obsługi Sprawozdawczości działającego na potrzeby Instytutu Matematyki i Informatyki UO. Pytania dotyczące formatu lub sposobu uaktualnienia danych prosimy kierować na adres webmasterimii@uni.opole.pl.