Dane Pracownika   dr hab. Barbara Majcher-Iwanow
  E-mail:
  Telefon: (77) 452 7209 w. 7209
  Pokój: 209, budynek główny
  Jednostka: Instytut Matematyki

  • Publikacje
  • Konsultacje: poniedziałek 12-13 środa 12-13

Za aktualność danych na stronie odpowiedzialne są osoby zainteresowane. Dane pobierane są z bazy danych "CS" systemu Internetowej Obsługi Sprawozdawczości działającego na potrzeby Instytutu Matematyki i Informatyki UO. Pytania dotyczące formatu lub sposobu uaktualnienia danych prosimy kierować na adres webmasterimii@uni.opole.pl.