Dane Pracownika   dr Jolanta Tańcula
  E-mail:
  Telefon: (77) 452 7221 w. 7221
  Pokój: 221, Budynek Dydaktyki, ul. Oleska 48, 45-052 Opol
  Jednostka: Zakład Dydaktyki Nauk Ścisłych

  • Publikacje
  • Konsultacje: poniedziałek 12-13, 14-15

Za aktualność danych na stronie odpowiedzialne są osoby zainteresowane. Dane pobierane są z bazy danych "CS" systemu Internetowej Obsługi Sprawozdawczości działającego na potrzeby Instytutu Matematyki i Informatyki UO. Pytania dotyczące formatu lub sposobu uaktualnienia danych prosimy kierować na adres webmasterimii@uni.opole.pl.