Dane Pracownika   dr inż. Sławomir Stemplewski
  E-mail:
  Telefon: +48/77 452 7216 w. 7216
  Pokój: 216, budynek Matematyka
  Jednostka: Instytut Informatyki


Za aktualność danych na stronie odpowiedzialne są osoby zainteresowane. Dane pobierane są z bazy danych "CS" systemu Internetowej Obsługi Sprawozdawczości działającego na potrzeby Instytutu Matematyki i Informatyki UO. Pytania dotyczące formatu lub sposobu uaktualnienia danych prosimy kierować na adres webmasterimii@uni.opole.pl.