Dane Pracownika   mgr inż. Marcin Szymanek
  E-mail:
  Telefon:
  Pokój: 216, budynek Matematyki
  Jednostka: Instytut Informatyki

  • Publikacje
  • Konsultacje: poniedziałek 12:00-13:00 środa 12:00-13:00 , pokój 216(budynek Matematyki na ulicy Oleskiej 48)

Za aktualność danych na stronie odpowiedzialne są osoby zainteresowane. Dane pobierane są z bazy danych "CS" systemu Internetowej Obsługi Sprawozdawczości działającego na potrzeby Instytutu Matematyki i Informatyki UO. Pytania dotyczące formatu lub sposobu uaktualnienia danych prosimy kierować na adres webmasterimii@uni.opole.pl.