Dane Pracownika   mgr Robert Malona
  E-mail:
  Telefon: (+48) 77 452 7220 w. 7220
  Pokój: 220 Budynek Główny, ul. Oleska 48
  • Publikacje
  • Konsultacje: W sesji możliwe są konsultacje jedynie po wcześniejszym umówieniu drogą elektroniczną
  • Zainteresowania: Grafy oraz kombinatoryka

Za aktualność danych na stronie odpowiedzialne są osoby zainteresowane. Dane pobierane są z bazy danych "CS" systemu Internetowej Obsługi Sprawozdawczości działającego na potrzeby Instytutu Matematyki i Informatyki UO. Pytania dotyczące formatu lub sposobu uaktualnienia danych prosimy kierować na adres webmasterimii@uni.opole.pl.