Komunikat nr 3/2015 Prodziekana ds. studentów WMFiI z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie procesu dyplomowania na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki.