Od marca 2004 roku realizujemy w Instytucie projekt współfinansowany przez Unię Europejską. Celem projektu jest utworzenie nowoczesnego laboratorium komputerowego służącego jako baza dydaktyczno-naukowa studentom i pracownikom Uczelni. Efektem projektu będzie utworzenie 5 nowoczesnych pracowni z 75 stanowiskami komputerowymi i multimedialna sala wykładowa.
Całkowity koszt projektu wynosi 1,5 mln. zł., 73% tej kwoty to dofinansowanie Unii Europejskiej ze środków ZPORR. Projekt będzie zakończony w grudniu 2006 roku.