W czwartek, 5 listopada 2015, o godz. 14:15 w sali 110 Instytutu Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego
odbędzie się seminarium na którym
dr Sławomir Kost wygłosi referat
pt. Przeliczalne struktury Kripkego dla pewnych logik wielomodalnych.

Wykład będzie dostępny dla studentów.