Zakład Informatyki zapraszamy 10 kwietnia o godz. 13:15 do sali 110 INF na seminarium Zakładu Informatyki, na którym doktorantka z dyscypliny Automatyka i Robotyka z Politechniki Opolskiej, Pani mgr inż. Anna Bryniarska wygłosi referat pt.

„Inteligentny system wyszukiwania wiedzy wykorzystujący rozmytą logikę opisową”. W referacie zostaną krótko scharakteryzowane wyniki badań doktorantki prowadzące do
aplikacji prezentowanej w dysertacji doktorskiej.

Serdecznie zapraszamy.