1 czerwca o godź. 12:00 odbył się pierwszy z cyklu wykładów otwartych organizowanych przez IMiI a
przeznaczonych dla uczniów szkół średnich. Gościliśmy dwie klasy I LO w Opolu. Wykład popularnonaukowy
przygotował dr Andrzej Jasiński.