JG

Z żalem zawiadamiamy, że 1 stycznia 2020 r. zmarł dr Józef Gajowski, emerytowany wieloletni pracownik naukowy i dydaktyczny Instytutu Matematyki oraz Instytutu Matematyki i Informatyki naszej Uczelni. Pracował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu a później w Uniwersytecie Opolskim w latach 1975-2007. Jego zainteresowania naukowe dotyczyły metod probabilistycznych i modelowania matematycznego oraz ich zastosowań w przemyśle i w naukach ekonomicznych. W naszej pamięci zapisał się jako człowiek ciepły, pogodny i bardzo życzliwy.