Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w dniu 22.05.2018 odszedł od nas na wieczny spoczynek doc. dr Engelbert Dornfeld.

Był wieloletnim pracownikiem Instytutu Matematyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. Wykształcił tak wielu wspaniałych nauczycieli matematyki, którzy kontynuują i rozwijają Jego idee, propozycje naukowe oraz dydaktyczne. Zawsze służył radą i pomocą nie tylko w trudnych problemach matematycznych ale i życiowych. Był oddanym przyjacielem.

Cześć Jego Pamięci!
Przyjaciele i współpracownicy.

Pogrzeb śp. Engelberta odbędzie się 02.06.2018 we Freiburgu w Niemczech.