Konferencja “60 lat matematyki akademickiej w Opolu” odbyła się w sobotę 14 marca 2015.

Matematyka w badaniach naukowych i jako kierunek kształcenia istnieje na naszej uczelni od chwili jej powstania, t.j. od 1954 roku. W tym roku akademickim minęło już 60 lat jej istnienia. Z tej okazji Instytut Matematyki i Informatyki UO zorganizował konferencję pt. „60 lat matematyki akademickiej w Opolu”.

Uczestniczyło w niej ponad 100 osób, w tym wielu zasłużonych dawnych pracowników. Słowo wstępne wygłosił Rektor naszej Uczelni prof. dr. hab. Stanisław Sławomir Nicieja, o matematyce opowiadał prof. dr hab. Janusz Czelakowski a o informatyce – dr hab. Lidia Tendera prof. UO. Ciekawy wykład o absurdzie współczesnej tendencji zastępowania człowieka układem parametrów liczbowych przedstawił prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja. Konferencji towarzyszyła specjalna wystawa plakatowa przygotowana przez dr Edwarda Bryniarskiego. Można ją obecnie zwiedzać w gmachu przy ul. Oleskiej 48 (II pietro przy Bibliotece Międzyinstytutowej). Konferencję zakończyła część artystyczna w wykonaniu studentów i pracowników naszego Instytutu.

Zapraszamy do obejrzenia foto-relacji z konferencji:
konferencja,
koncert.