Zapraszam do obejrzenia foto-relacji ze spotkania członków Akademii
Najmłodszych Matematyków, które odbyło się 17 stycznia 2008 roku. Zajęcia
przygotowały studentki Naukowego Koła Matematyków: Karolina Kulińska i
Ewelina Pogubiło pod kierunkiem dr Joanny Napiórkowskiej. Brały w nich
udział zespoły uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego wraz z
opiekunami.