AIP UO ogłasza nabór na płatne staże dla pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Opolskiego. Staże można odbywać w przedsiębiorstwach z terenu województwa opolskiego w okresie od 1 kwietnia 2009 do 31 maja 2009.

Informacji udzielają pracownicy, w siedzibie AIP UO w budynku Collegium Civitas p.9, ul. Katowicka 89, 45-061 Opole, bądź telefonicznie: +4877452 74 57.

e-mail : inkubator@uni.opole.pl
www.inkubator.uni.opole.pl

Zapraszamy!

Link: http://www.inkubator.uni.opole.pl