Szanowni Państwo, Studenci Uniwersytetu Opolskiego,

Biuro Jakości Kształcenia zaprasza wszystkich studentów do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym oceny prowadzonych zajęć przez nauczycieli akademickich
w semestrze letnim, w roku akademickim 2022/2023. Badanie dotyczy wszystkich zajęć, które były prowadzone w mijającym semestrze letnim.

Przypominamy, że ankietyzacja jest w pełni anonimowa!  Po wypełnieniu  kwestionariusza ankiety w systemie USOS, jest on przesyłany automatycznie, jako informacja poufna, do pracownika odpowiedzialnego za ankietyzację w Biurze Jakości Kształcenia Uniwersytetu Opolskiego.

Ankietyzacja jest prowadzona w dniach: od 23.06 godz. 00:01 do 13.07 2023 r. godz. 23:59.