W nawiązaniu do paragrafu 2 zarządzenia nr 7/2015 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zasad przygotowania i archiwizacji prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich i inżynierskich) na Uniwersytecie Opolskim w załączeniu udostępniamy instrukcje dla promotorów , recenzentów i studentów dot. archiwizacji prac w APD:

promotorzy i recenzenci,
studenci.