Szanowni Państwo,

w dniach od 27 stycznia do 19 lutego br. w Uniwersytecie Opolskim będą realizowane badania ankietowe dotyczące oceny nauczycieli akademickich według Procedury SDJK-O-U8 (Ocena nauczycieli akademickich dokonywanej przez studentów).
Ocena nauczycieli akademickich dokonywana przez studentów jest prowadzona poprzez system USOSweb. Ocenie podlegać będą wszyscy nauczyciele akademiccy, którzy prowadzili zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023.

Kwestionariusze ankiet wypełniane są anonimowo przez studentów studiów I i II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich. Student dobrowolnie wypełnia kwestionariusze ankiet, po zalogowaniu się na swoje osobiste konto w USOSweb.
https://usosweb.uni.opole.pl/kontroler.php?_action=dla_stud/studia/ankiety/index
Celem przeprowadzenia ankietowej oceny zajęć dydaktycznych przez studentów jest dbałość o coraz wyższą jakość kształcenia na poziomie uczelnianym, wydziałowym oraz poszczególnych kierunków studiów.