Informujemy, że dodatkowe zajęcia z Przysposobienia bibliotecznego dla studentów wszystkich kierunków studiów, którzy nie uczestniczyli jeszcze w szkoleniach, odbędą się w następujących terminach: 

21.01.2021 (czwartek)
8.00- 9.30 studia licencjackie

22.01.2021 (piątek)
8.00- 9.30 studia magisterskie

17.02.2021 (środa)
17.30-19.00  studia licencjackie

18.02.2021 (czwartek)
17.30-19.00 studia magisterskie

Studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu
26.01.2021 (wtorek)
7.30- 9.00  studia licencjackie i magisterskie

29.01.2021 (piątek)
7.30- 9.00  studia licencjackie i magisterskie

Zajęcia z Przysposobienia bibliotecznego odbywają się jednorazowo i  są obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających studia stacjonarne
i niestacjonarne pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia.

Osoby chcące uczestniczyć w zajęciach prosimy o podanie w zgłoszeniu:
imię i nazwisko, kierunek studiów, stopień studiów oraz numer albumu  na adres niedbab@uni.opole.pl.

Do osób zgłaszających się zostanie wysłany kod do grupy zajęciowej. Szkolenie będzie przeprowadzone na platformie MS Teams, dlatego prosimy o zgłaszanie się z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem.

Studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu chęć uczestniczenia w zajęciach zgłaszają na adres barbara.nogajska@uni.opole.pl