Decyzją prorektor UO ds. kształcenia i studentów prof. Izabelli Pisarek piątek 20 grudnia 2019 r. jest dniem rektorskim.