Od dnia 23 października obowiązuje nowy grafik godzin ogólnodostępnych dla studentów IMiI w laboratoriach komputerowych budynku Informatyki.