W dniu 3 października 2012 r., w związku z uroczystością
Inauguracji Roku Akademickiego 2012/2013 prorektor ds. kształcenia i studentów

Prof. dr hab. Marek Masnyk
ogłosił godziny rektorskie do godz. 14.00.