Harmonogram spotkań Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki.