Studenci, którzy do tej pory nie zapisali się na żaden kurs zmienny ogólnouczelniany, mogą to zrobić do 16 października.

Wykaz przedmiotów realizowanych w ramach kursów zmiennych ogólnouczelnianych, do których można się jeszcze dopisać, dostępny jest na Moodle’u w kursie Niezbędnik studenta informatyki (https://moodle.math.uni.opole.pl/course/view.php?id=257).

Zapis dokonywany jest z udziałem koordynatora poszczególnej jednostki oferującej kurs.

Więcej informacji (w tym lista koordynatorów): http://bdss.uni.opole.pl/kursy-zmienne-ogolnouczelniane/