III Międzywydziałowy Turniej Halowej Piłki Nożnej

Dnia 26 marca 2009 roku w hali Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu odbył się III Międzywydziałowy Turniej Halowej Piłki Nożnej. W turnieju wystąpiły cztery drużyny: Klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu (miejsce I), Studenci Matematyki UO (miejsce II), Studenci Informatyki UO (miejsce III) oraz Pracownicy Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki UO (miejsce IV).