Dnia 23.04.2008 nieznacznie uległ zmianie plan dla I roku Informatyki niestacjonarnej. Proszę zainteresowane osoby o zapoznanie się z aktualizacją.