Dostępny jest nowy plan terminów zjazdów dla I i II roku kierunku Informatyka w trybie niestacjonarnym na rok akademicki 2007/2008. Proszę zainteresowane osoby o zapoznanie się z planem.