Dostępne są nowe plany dla kierunku Informatyka I i II stopnia w trybie niestacjonarnym na semestr letni roku akademickiego 2009/2010. Proszę zainteresowane osoby o zapoznanie się z aktualizacją.