Dostępny są nowe plany i terminy zjazdów dla I, II i III roku kierunku Informatyka w trybie niestacjonarnym na semestr zimowy roku akademickiego 2008/2009. Proszę zainteresowane osoby o zapoznanie się z aktualizacją.