Dostępny jest nowy plan terminów zjazdów dla kierunku informatyka I i II stopnia w trybie niestacjonarnym na semestr letni roku akademickiego 2011/2012. Proszę zainteresowane osoby o zapoznanie się z aktualizacją.