Instytut Matematyki i Informatyki, Oddział Opolski Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Naukowe Koło Matematyków zapraszają na odczyt:
„Jak rozwiązać równanie A+X=C dla zmiennych rozmytych?”,
który wygłosi prof. dr hab. Witold Kosiński (Polsko-Japońska Wyższa Szkoła
Technik Komputerowych w Warszawie i Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy).
Spotkanie odbędzie się w czwartek
5 marca 2009 r. o godzinie 14:20 w sali 110
(Zakład Informatyki, ul. Oleska 48,
Uniwersytet Opolski)