Dlaczego warto korzystać z JavaScript mimo niedoskonałości tego języka skryptowego?
Jak budować nowoczesne modułowe aplikacje z użyciem tego języka?
Odpowiedzi na te pytania usłyszymy w czwartek 7 maja podczas kolejnego spotkania z firmą Future Processing.

Spotkanie odbędzie się w sali nr 2 w godzinach 14:00 – 16:00 i będzie miało charakter otwarty. Jego tematem przewodnim będzie “Nowe podejście do starej technologii – JavaScript zorientowany obiektowo”.