Kalendarz akademicki

Organizacja roku akademickiego 2017/2018

Dzień adaptacyjny:
29 września 2017 r. (piątek)
Inauguracja roku:
11 października 2017 r.
Święto Uniwersytetu:
10 marca 2018 r. (sobota)

Semestr zimowy

02.10.2017 – 24.01.2018*
okres zajęć dydaktycznych
23.12.2017 – 02.01.2018
przerwa świąteczna
25.01.2018 – 07.02.2018
sesja egzaminacyjna
08.02.2018 – 11.02.2018
przerwa międzysemestralna
12.02.2018 – 24.02.2018
sesja poprawkowa
W dniu Inauguracji przewidywane są tylko godziny rektorskie.

Semestr letni

12.02.2018 – 13.06.2018*
okres zajęć dydaktycznych
29.03.2018 – 03.04.2018
przerwa świąteczna
30.04.2018 – 04.05.2018
dni wolne od zajęć dydaktycznych
 
01.06.2018
dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 
14.06.2018 – 27.06.2018
sesja egzaminacyjna
03.09.2018 – 14.09.2018
sesja poprawkowa
Termin Piastonaliów zostanie ustalony przez Rektora w porozumieniu z Samorządem Studenckim na początku semestru letniego i powinien obejmować dwa dni: czwartek i piątek.
*30 maja 2018 r. (środa) będą odbywały się zajęcia przewidziane planem na czwartek, a w czerwcu 11 (poniedziałek), 12 (wtorek) i 13 (środa) będą odbywały się zajęcia przewidziane planem na piątek, czwartek i piątek, odpowiednio.