15 grudnia b.r. o godz. 14.30 w Studenckim Centrum Kultury
studenci i pracownicy naszego Instytutu zaprezentują
znane i mniej znane pieśni związane z okresem bożenarodzeniowym.

Zapraszamy na to spotkanie wszystkich.
Będzie można wspólnie pośpiewać.