W ramach Koła Naukowego Informatyków rozpoczyna działalność Grupa „Mesh”. Celem działalności grupy jest wprowadzenie do grafiki 3D, technologii multimedialnych, algorytmów graficznych oraz poprawienie umiejętności manualnych związanych z modelowaniem.

Działalność grupy opiera się na uczestnictwie w warsztatach, wdrażaniu innowacji w dziedzinie grafiki, prezentacja najnowszych silników graficznych, technologii druku oraz skanowania 3D.

Koło naukowe prowadzi warsztaty poświęcone modelowaniu grafiki 3D oraz programowaniu aplikacji graficznych z wykorzystaniem profesjonalnych programów graficznych.

Uniwersytet Opolski jest otwarty na współpracę z firmami i instytucjami w zakresie wdrażania nowych technologii graficznych i projektowania materiałów graficznych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w działalności grupy mogą kontaktować się z prowadzącym p. Bartoszem Dobrowolskim (p.215, ul. Oleska 48).