Studenci informatyki serdecznie zapraszają na Koncert Studentów Informatyki
Uniwersytetu Opolskiego, który odbędzie się w poniedziałek 3 czerwca 2013 r.
o godz. 13:00 w sali widowiskowej Studenckiego Centrum Kultury. Koncert ma
na celu zaprezentowanie działalności artystycznej naszych studentów, ale
również promocję kierunku informatyka na naszym Wydziale.