CACS 2022: Conference on Applied Cybersecurity

Pierwsza edycja konferencji CACS jest regionalnym 2-dniowym wydarzeniem obejmującym:

[6. grudnia 2022] Przedstawienie kluczowych zagadnień z zakresu Cyberbezpieczeństwa regionalnemu otoczeniu społeczno-gospodarczemu, skierowanie uwagi na realne zagrożenia w dziedzinie bezpieczeństwa IT (tzw. IT Security) dotykające nas w chwili obecnej oraz oczekiwanych do zmaterializowania się w najbliższej przyszłości.

[7. grudnia 2022] Prezentacja prac badawczych i rozwojowych prowadzonych w regionie w tematyce Cyberbezpieczeństwa i Bezpieczeństwa IT, ze szczególnym uwzględnieniem zespołów naukowych lokalnych uczelni wyższych specjalizujących się w tej tematyce oraz praktycznego znaczenia wyników prowadzonych przez nich działań.

Konferencja CACS 2022 jest pierwszą edycją serii spotkań organizowanych w Opolu dla osób zainteresowanych i zaangażowanych w dziedzinę Cyberbezpieczeństwa. Organizatorzy i prelegenci obrali sobie za cel utworzenie przestrzeni wymiany myśli, wiedzy oraz doświadczeń tak naukowych jak i praktycznych wskazujących ciekawe i ważne trendy szeroko pojętego zagadnienia bezpieczeństwa IT.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Termin: 6-7 grudnia 2022 (wtorek-środa). 8:30 – 16:00

Miejsce: Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o.o., ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole

Email: cacs@uni.opole.pl

Strona internetowa Konferencji: https://cacs.uni.opole.pl/

Formularz rejestracyjny: https://cacs.uni.opole.pl/#register