Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej ogłasza konkurs prac dyplomowych z dziedziny Informatyki Ekonomicznej obronionych w roku akademickim 2006/2007. Prace w dwóch egzemplarzach wraz z pismem promotora zgłaszającym pracę na konkurs prosimy przesłać w terminie do 31 stycznia. Regulamin Konkursu dostępny na stronie internetowej NTIE
www.ntie.org.pl/regulamin_konkursu.html.
Link: http://www.konkurs.ntie.ae.wroc.pl/