Wydawnictwo UO informuje, że w dniu inauguracji roku akademickiego
2 października br. w holu auli Wydziału Teologicznego w godzinach
10.30–12.00 będzie możliwość nabycia publikacji pt. „Księga jubileuszowa. 20-lecie Uniwersytetu Opolskiego” w cenie promocyjnej 61,00 zł.