Uniwersytet Opolski, we współpracy z Wydziałem Oświaty Miasta Opola oraz nauczycielami matematyki z liceów ogólnokształcących, organizuje bezpłatny cykl zajęć przygotowujących do egzaminów maturalnych z matematyki. Projekt pt. “Oswajamy matematykę. Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym” będzie realizowany w drugim semestrze roku szkolnego 2014/2015.