Każde zadanie ligowe jest warte 10 punktów. Zwracamy uwagę, że ocenie podlega nie tylko poprawność i kompletność przedstawionego rozwiązania, lecz także jego prostota, elegancja i użyte metody (preferowane są sposoby jak najbardziej elementarne). Można powoływać się na wyniki dostępne w literaturze wtedy jednak należy podać dokładne dane bibliograficzne źródła.

Czołówka naszej Ligi Zadaniowej, po zakończeniu drugiej serii, prezentuje
się następująco:

1. Michał Obruśnik (I Matematyka) – 40pkt
2. Dominik Młynek (I Informatyka) – 32pkt
3. Piotr Marny (III Fizyka) – 18pkt

Gratulujemy!!!