Fundacja Aktywizacja zaprasza na spotkanie informacyjne o projekcie „Młodzi aktywni na rynku pracy”.

Data: 01.04.2017 oraz 08.04.2017 godz. 12.00

Miejsce: Sala szkoleniowa Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Domu Studenta Kmicic

O projekcie: oferujemy opłacenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego kończącego się egzaminem zewnętrznym oraz zorganizowanie płatnych staży lub praktyk

Projekt kierowany jest do osób młodych zamieszkujących na terenie woj. opolskiego, w wieku 15-29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET. Uczestnikami projektu nie mogą być osoby zarejestrowane jako bezrobotne w PUP, ani studenci studiów stacjonarnych. Możliwy jest udział studentów studiów zaocznych o ile nie pracują i spełniają kryteria młodzieży NEET.

Kontakt: mile widziane potwierdzenie obecności pod numerem tel. 508 501 338, e-mail: bogna.bednarz@gmail.com

Wydarzenie na Facebook: https://www.facebook.com/events/953478814784173/