Zarząd Województwa Opolskiego we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu oraz Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego w Opolu w czasie konferencji nagrodził wyróżnieniem naszą akademie za: Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki: Wyróżnienie – Uniwersytet Opolski – “Lokalna Akademia CISCO, Uniwersyteckie Centrum Podnoszenia Kwalifikacji Zawodowych”
Link: http://umwo.opole.pl/serwis/index.php?id=199&idd=4664