Wśród 10 laureatów rozstrzygniętej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju IV edycji konkursu w ramach programu CyberSecIdent – Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość znalazł się projekt konsorcjum Uniwersytetu Opolskiego (lider projektu) i Politechniki Opolskiej.

Projekt jest efektem ścisłej współpracy naukowców Instytutu Informatyki Uniwersytetu Opolskiego i Instytutu Informatyki Politechniki Opolskiej. Sama współpraca zainicjowana została dzięki aktywnym działaniom Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu.

Kierownikiem B+R projektu jest dr inż. Adam Czubak z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Opolskiego.

Przedmiotem projektu „CyberEva – System oceniający i monitorujący poziom cyberbezpieczeństwa urządzeń IoE/IoT obywateli Rzeczpospolitej Polskiej” jest opracowanie i przygotowanie do wdrożenia systemu oceny poziomu cyberzagrożeń w otoczeniu poszczególnych obywateli RP oraz cyberbezpieczeństwa całego kraju.

CyberSecIdent jest programem badawczo-rozwojowym nakierowanym na podniesienie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP poprzez zwiększenie dostępności rozwiązań sprzętowych i programistycznych.

Projekt otrzyma jedno z najwyższych dofinansowań – 10 873 524 zł

10 wyłonionym w konkursie projektom przyznano łącznie prawie 90 mln zł.

Więcej informacji: Wyniki IV Konkursu w ramach programu CyberSecIdent – Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość