Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, będący jednocześnie Instytucja Pośrednicząca II stopnia w zarządzaniu POKL w Województwie Opolskim opublikował w październiku br. >> » listę rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów . Uniwersytet Opolski otrzymał za wniosek pn.” Lokalna Akademia Cisco, Uniwersyteckie Centrum Podnoszenia Kwalifikacji Zawodowych” 85 PUNKTÓW – tym samym zajął 12 miejsce na liście( na 165 złożonych do konkursu wniosków). Oznacza to że Uczelnia ponownie otrzyma dofinansowanie na realizację zaplanowanych w projekcie działań, co umożliwi organizację BEZPŁATNYCH KURSÓW. Rekrutacja na kursy rozpocznie się jeszcze w tym roku (listopad). Termin rozpoczęcia zajęć przewidziany jest na grudzień 2008r.
Link: http://cisco.math.uni.opole.pl/