17 lutego 2011 odbyło się seminarium pt. “Nowoczesne technologie skanowania i drukowania trójwymiarowego”. W ramach seminarium mgr inż. Krystian Wojtkiewicz, zaprezentował niektóre efekty realizacji projektu “Utworzenie w Uniwersytecie Opolskim laboratorium nowoczesnych technologii IT” (projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WO 2007-2013) oraz zademonstrował działanie skanera oraz drukarki trójwymiarowej.