Opolskie Seminarium Analizy Matematycznej zaprasza na kontynuację wykładu pt. “O modelu cząstek oddziaływujących elektrycznie”. Referat wygłosi mgr Piotr Knosalla. Spotkanie odbędzie się 4 grudnia 2012r. (wtorek) o godz. 14:00 w sali 3. Serdecznie zapraszamy.