Informujemy przyszłych i teraźniejszych naszych studentów, że przez kolejne cztery lata na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UO realizowany będzie projekt unijny “Z dyplomem po sukces” o wartości 6 mln. 300 tys. PLN – kwota w całości zostanie wykorzystana na rzecz studentów. W ramach Projektu m.in. wdrożone zostaną bezpłatne dla studentów oficjalne programy Akademii CISCO, Microsoft IT Academy, Akademii Oracle. Zaplanowane są również praktyki zawodowe w wiodących w regionie firmach, specjalistyczna pracownia mechatroniki i wiele innych działań mających na celu jak najlepsze przygotowanie naszych studentów do przyszłej pracy zawodowej.

Ważne dla studentów lat pierwszych!!!

Dla studentów pierwszych lat kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych zorganizowane będą bezpłatne zajęcia z matematyki i/lub fizyki pozwalające uzupełnić różnice programowe z tych przedmiotów do poziomu wymaganego na poszczególnych kierunkach.

W październiku 2009 roku zostaną uruchomione stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia z Informatyki częściowo dofinansowywane z Projektu.